Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής: Παρουσίαση Πρώτων Βοηθειών

Την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 κατόπιν αιτήματος του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω, 2 μέλη της ...

Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής πραγματοποίησαν σύντομη παρουσίαση των αρχών Πρώτων Βοηθειών σε μαθητές της Τετάρτης , Πέμπτης και Έκτης δημοτικού καθώς και επίδειξη Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης. Η παρουσίαση ήταν ειδικά σχεδιασμένη για τους μικρούς μαθητές,ακολουθώντας τη διεθνή βιβλιογραφία και τρόπους εκπαίδευσης, ενώ την πραγματοποίησε ο υπεύθυνος των πρώτων βοηθειών της ομάδας. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς και ενημέρωσης πραγματοποιεί συχνά αντίστοιχες δράσεις σε σχολεία της Αττικής. Επιτροπή Σχεδιασμού και Επιχειρήσεων

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη