Ξεκινά η υποβολή δικαιολογητικών για φοιτητές που μετεγγράφονται με οικονομικά κριτήρια

Τη μεταφορά θέσεων εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, τονίζοντας ότι καλούνται όσοι αιτήθηκαν

τη μεταφορά θέσης εισαγωγής τους

με οικονομικά κριτήρια

κατά το χρονικό διάστημα…

από

9

έως 17 Οκτωβρίου 2014 σύμφωνα

με το

άρθρο 47 του Ν. 4274/2014(ΦΕΚ 147 Α΄), όπως τροποποιήθηκε

και

ισχύει, και

την

υπ’ αριθμ. Φ1/161748/Β3/8-10-2014 υπουργική απόφαση, να

εισέλθουν από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014 στο «Ηλεκτρονικό Σύστημα Μεταφοράς Θέσεων Εισαγωγής 2014» προκειμένου να ενημερωθούν για το Τμήμα/Εισαγωγική Κατεύθυνση/Σχολή/Πρόγραμμα Σπουδών υποδοχής στο οποίο οφείλουν να

καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Επισημαίνεται ότι οι πίνακες των αιτουμένων τη μεταφορά θέσης εισαγωγής

θα αποσταλούν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τις Γραμματείες των Ιδρυμάτων στις

24/12/2014, και ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που τα Τμήματα παραλαμβάνουν

τους πίνακες των αιτουμένων

τη

μεταφορά θέσης, υποχρεούνται να ανακοινώσουν τις ημερομηνίες εντός των οποίων θα δεχθούν τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων. Ο αριθμός των δικαιούχων, με το οικονομικό κριτήριο, ανέρχεται σε 1.914.

Η διάρκεια υποβολής των δικαιολογητικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ ημέρες.

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη