Το Ερευνητικό Κέντρο Δυτικής Ελλάδας γίνεται πραγματικότητα με το νέο Νόμο για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

Ψηφίστηκε χθες, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014, από την ολομέλεια της Βουλής και μάλιστα με διευρυμένη πλειοψηφία το Νομοσχέδιο για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», το οποίο θεσμοθετεί πλέον  και τη σύσταση και λειτουργία  του Ερευνητικού Κέντρου Δυτικής Ελλάδος, που αποτελούσε  χρόνιο αίτημα των ερευνητικών, ακαδημαϊκών και
επιχειρηματικών φορέων της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και των θεσμικών και παραγωγικών φορέων της Αιτωλοακαρνανίας.

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστος Βασιλάκος  δήλωσε χαρακτηριστικά «πως πρόκειται για μία ξεχωριστή ημέρα για την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας  και πρόσθεσε ότι το επόμενο βήμα είναι η εφαρμογή του ψηφισθέντος νόμου με τη  δημιουργία παραρτήματος  του Ινστιτούτου Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Φαρμάκων στην πόλη του Αγρινίου, το οποίο με τη διασύνδεσή του με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων  θα συμβάλει ουσιαστικά στην προαγωγή γνώσης και θα επιφέρει άμεσα αποτελέσματα στην οικονομική , κοινωνική και αγροτική ανάπτυξη της περιοχής. Το υπό σύσταση Ερευνητικό Κέντρο Δυτικής Ελλάδας, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, καθώς και άλλοι τεχνολογικοί φορείς θα επιτελέσουν ένα σημαντικό και καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη ενός νέου και ισχυρού «οικοσυστήματος» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στην περιφέρεια, ενώ καλούνται να δημιουργήσουν ένα φιλικό προς την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα περιβάλλον που θα αποτελέσει το σημαντικότερο μοχλό για την ανάπτυξη της περιφέρειας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».    
Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη