ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2015...

Λόγω των επικρατουσών συνθηκών, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2015 ως

βάση υπολογισμού της αξίας... των ακινήτων κατά τον πλειστηριασμό

παραμένουν οι αντικειμενικές αξίες». Αυτό διευκρινίζεται από την πλευρά του υπουργείου Δικαιοσύνης, μετά τις

αντιδράσεις που υπήρξαν για τη διάταξη που μπήκε στο νομοσχέδιο για την

αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και προβλέπει ότι οι τιμές

εκκίνησης των πλειστηριασμών θα είναι σύμφωνα με τις πολύ χαμηλές

εμπορικές αξίες των ακινήτων, και όχι σύμφωνα με την αντικειμενική αξία, η οποία είναι αρκετά υψηλότερη. Όπως αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης σε σχετική ανακοίνωσή του «οι

αλλαγές όσον αφορά στον υπολογισμό της αξίας αλλά και την τιμή εκκίνησης των πλειστηριασμών ακινήτων αποτελούν αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας και επιστημονικής μελέτης». Πάντως, η Ελληνική Κυβέρνηση θεωρεί ότι η εμπορική αξία των ακινήτων

αποτελεί την πιο αποτελεσματική και δικαιοπολιτικά ορθή

μέθοδο

υπολογισμού της αξίας του ακινήτου για τις ανάγκες του πλειστηριασμού.

Αυτή η μέθοδος άλλωστε αποτελεί και την πρακτική των περισσοτέρων χωρών

του δυτικού κόσμου», τονίζει και προσθέτει: «Ως κριτήριο για τον

καθορισμό της εμπορικής αξίας δεν μπορεί να είναι μεμονωμένες

μεταβιβάσεις γειτονικών ομοειδών ακινήτων οι οποίες είναι πιθανόν να μην αντανακλούν την πραγματική εμπορική αξία των ακινήτων. Επομένως , ο

ορισμός της εμπορικής αξίας δεν μπορεί να γίνεται αυθαίρετα.

Έτσι απαιτείται η δημιουργία ενός μεθοδολογικά

αξιόπιστου συστήματος

εκτιμήσεων, το οποίο θα στηρίζεται σε σταθερά, επιστημονικώς αποδεκτά

και αδιάβλητα κριτήρια υπολογισμού, ώστε με βάση αυτό να ορίζονται με

σαφήνεια και ορθότητα οι εμπορικές αξίες των ακινήτων». Σύμφωνα με το υπουργείο, αυτό το σύστημα αναμένεται να δημιουργηθεί

μέχρι το τέλος του 2015 με τη συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων και

όπως υποστηρίζει, με τον τρόπο αυτό «θα αποφευχθεί ο πλειστηριασμός

ακινήτων έναντι

αντιτίμων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική

εμπορική αξία των ακινήτων και ως εκ τούτου οδηγούν σε άδικες

καταστάσεις για τα μετέχοντα στη διαδικασία του πλειστηριασμού μέρη». Όμως, διευκρινίζεται ότι μέχρι τη δημιουργία του συστήματος αυτού για

τον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου, θα λαμβάνονται υπόψιν «οι

αντικειμενικές αξίες, ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς (εκκίνησης) ορίζεται

στα 2/3 αυτής, όπως και κατά το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι

σήμερα». Στο σύστημα αυτό αναφέρθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης

Χαράλαμπος Αθανασίου κατά την ομιλία του στη διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην

Κυβέρνηση στις 9 Οκτωβρίου τονίζοντας την διαπραγματευτική επιτυχία της

χώρας μας, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση και συνεχίζει: «Έπειτα από

κοπιώδεις διαπραγματεύσεις και έναντι των θέσεων της τρόικας που

ζητούσε: α) τον καθορισμό της αξίας του προς πλειστηριασμό ακινήτου

βάσει της εμπορικής αξίας του από την έναρξη εφαρμογής του νέου κώδικα,

και β) τιμή εκκίνησης ίση με το 1/3 της εμπορικής αξίας, έγιναν δεκτές

οι θέσεις της χώρας μας. Σύμφωνα με αυτές ορίζεται τιμή εκκίνησης πλειστηριασμού τα 2/3 της

εμπορικής αξίας του ακινήτου η οποία υπολογίζεται βάσει αδιάβλητου

συστήματος που αντανακλά τις πραγματικές συνθήκες τις αγοράς ενώ μέχρι

να δημιουργηθεί το σύστημα αυτό (τέλος του 2015) θα ισχύει το υπάρχον

σύστημα της αντικειμενικής αξίας. Μόνο κατά το χρονικό διάστημα αυτό, αν ο πλειστηριασμός δεν ήταν

επιτυχής, λόγω ελλείψεως προσφορών, επαναλαμβάνεται σε 14 ημέρες με τιμή εκκίνησης το 50% της αντικειμενικής αξίας. Το ίδιο αποτέλεσμα

θα

υπήρχε και με το υπάρχον σύστημα δεδομένης της αποτυχίας του πρώτου

πλειστηριασμού που αναπόδραστα θα οδηγούσε σε θέση χαμηλότερης τιμής από το δικαστήριο για τον επόμενο πλειστηριασμό. Οι ως άνω διαδικασίες ενισχύονται με την καθιέρωση των κλειστών

προσφορών αλλά και του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι λεπτομέρειες του

οποίου θα ορισθούν με Προεδρικό Διάταγμα που θα διαμορφωθεί άμεσα μετά

την ψήφιση του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ώστε να αποφεύγονται

φαινόμενα χειραγωγούμενων πλειστηριασμών (κοράκια)». Κατόπιν αυτών υπογραμμίζει το υπουργείο Δικαιοσύνης, «καθίσταται σαφές

ότι η Ελληνική Κυβέρνηση ενεργώντας με ευθύνη διαμόρφωσε ένα νέο

ρεαλιστικό και μοντέρνο σύστημα πλειστηριασμών που από τη μία

προσαρμόζεται στις καλές βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και οδηγεί στη

διενέργεια πλειστηριασμών χωρίς να ελλείπουν οι μηχανισμοί υπολογισμού

της αξίας των ακινήτων αλλά και τις τιμής πρώτης προσφοράς σε τέτοια

επίπεδα ώστε να αποτρέπεται η θέση τιμών τέτοιων που αφήνουν

απροστάτευτους τους οφειλέτες».

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη