14 μέρη που είναι ΣΙΓΟΥΡΟ ότι τα προφέρετε ΛΑΘΟΣ!

Είστε βέβαιοι ότι κλείσατε ταξίδι στο Montreal και όχι στο... Mon-tree-awl; Ιδού η απορία!

Και όμως, οι ντόπιοι σε κάθε μέρος μαρτυρούν ότι οι περισσότεροι τουρίστες κάνουν λάθος στον τονισμό.

Το travelstyle.gr σας ταξιδεύει στις γειτονιές του κόσμου με τη... σωστή προφορά τους! Εάν είσαι στην Αμερική...

Louisville, Kentucky

Μπορεί να το πεις: Looey-ville

Αλλά προφέρεται: Loo-a-vull or Loo-a-ville Schenectady, New York

Μπορεί να το πεις: Ski-nek-tay-dee

Αλλά προφέρεται: Skuh-nek-ta-dee Mackinac Island, Michigan

Μπορεί να το πεις: Mak-in-ak

Αλλά προφέρεται: Mak-uh-naw Poughkeepsie, New York

Μπορεί να το πεις: Po-keep-see

Αλλά προφέρεται: Puh-kip-see Spokane, Washington

Μπορεί να το πεις: Spoh-cane

Αλλά προφέρεται: Spoh-kan New Orleans, Louisiana

Μπορεί να το πεις: New Oar-leenz

Αλλά προφέρεται: New Oar-lee-uh-nz, New Oar-luh-nz ή New Oar-leenz* ή στον Καναδά... Toronto

Μπορεί να το πεις:: Tuh-ron-toh

Αλλά προφέρεται: Traw-no Montreal

Μπορεί να το πεις:: Mon-tree-awl

Αλλά προφέρεται: Muhn-trawl Quebec

Μπορεί να το πεις:: Kwi-bec

Αλλά προφέρεται: Keh-bec or Kay-bec Ή εάν βρίσκεσαι κοντά σε εξωτικό νησί.... Seychelles

Μπορεί να το πεις:: Say-chee-les

Αλλά προφέρεται: Sey-shel or Sey-shelz Μπορεί να το πεις:: An-tee-gwah

Αλλά προφέρεται: An-tee-guh

When a place is this beautiful, you're gonna wanna say it right. St. Croix

Μπορεί να το πεις:: Saint Craw-cks

Αλλά προφέρεται: Saint Kroi Και στη Γαλλία... Nice

Μπορεί να το πεις:: Nahys

Αλλά προφέρεται: Nees Aix-en-Provence

Μπορεί να το πεις:: Aches-on-pro-vanz

Αλλά προφέρεται: Ek-sahn-praw-vahns

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη