Τους την… έφερε κανονικότατα! Δείτε τι κάνει το μικρόσωμο σκυλάκι στους δύο… εύσωμους φίλους του!

Τα τρία σκυλάκια Jess, Elmo και Buster θα λάβουν σύντομα μια… γευστική επιβράβευση από τον εκπαιδευτή τους.

Πρέπει όμως να είναι υπομονετικά. Ο μικρόσωμος Elmo ωστόσο δεν φαίνεται να καταλαβαίνει από αυτά!

Δείτε τί έκανε στο video και στις φωτογραφίες Elmo The Hungry Chihuahua Steals Sausages From Two Large Dogs - YouTube

var ytcsi = {gt: function(n) {n = (n || '') + 'data_';return ytcsi[n] || (ytcsi[n] = {tick: {},span: {},info: {}});},tick: function(l, t, n) {ytcsi.gt(n).tick[l] = t || +new Date();},span: function(l, s, n) {ytcsi.gt(n).span[l] = (typeof s == 'number') ? s :+new Date() - ytcsi.data_.tick[l];},info: function(k, v, n) {ytcsi.gt(n).info[k] = v;}};(function() {var perf = window['performance'] || window['mozPerformance'] ||window['msPerformance'] || window['webkitPerformance'];ytcsi.tick('_start', perf ? perf['timing']['responseStart'] : null);})();if (document.webkitVisibilityState == 'prerender') {ytcsi.info('prerender', 1);document.addEventListener('webkitvisibilitychange', function() {ytcsi.tick('_start');}, false);}try {ytcsi.pt_ = (window.chrome && chrome.csi().pageT ||window.gtbExternal && gtbExternal.pageT() ||window.external && external.pageT);if (ytcsi.pt_) {ytcsi.info('pt', Math.floor(ytcsi.pt_));}} catch(e) {}

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη