Αυτός ο χειριστής ανυψωτικού φόρτωνε ψάρια σε φορτηγό όταν ξαφνικά..

Το δίδαγμα για τον χειριστή αυτού του ανυψωτικού περονοφόρου είναι πως θα πρέπει να υπολογίζει και το ύψος του φορτηγού.

Ευτυχώς, το μόνο που τραυματίστηκε ήταν ο εγωισμός του… Prysznic ze swiezych ryb - YouTube

var ytcsi = {gt: function(n) {n = (n || '') + 'data_';return ytcsi[n] || (ytcsi[n] = {tick: {},span: {},info: {}});},tick: function(l, t, n) {ytcsi.gt(n).tick[l] = t || +new Date();},span: function(l, s, n) {ytcsi.gt(n).span[l] = (typeof s == 'number') ? s :+new Date() - ytcsi.data_.tick[l];},info: function(k, v, n) {ytcsi.gt(n).info[k] = v;}};ytcsi.perf = window.performance || window.mozPerformance ||window.msPerformance || window.webkitPerformance;ytcsi.tick('_start', ytcsi.perf ? ytcsi.perf.timing.responseStart : null);if (document.webkitVisibilityState == 'prerender') {ytcsi.info('prerender', 1);document.addEventListener('webkitvisibilitychange', function() {ytcsi.tick('_start');}, false);}

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη