Αυτές οι χελώνες δεν μπορούν να συγκρατήσουν τις ορμές τους

Το καλοκαιράκι πλησιάζει, τα αίματα ανάβουν και το ζωικό βασίλειο όπως θα δείτε έχει μια αρκετά ιδιαίτερη διάθεση…

Απόδειξη αυτές οι δυο χελώνες που δυσκολεύονται να συγκρατήσουν τις ορμές τους! Tortoises mating. - YouTube

var ytcsi = {gt: function(n) {n = (n || '') + 'data_';return ytcsi[n] || (ytcsi[n] = {tick: {},span: {},info: {}});},tick: function(l, t, n) {ytcsi.gt(n).tick[l] = t || +new Date();},span: function(l, s, n) {ytcsi.gt(n).span[l] = (typeof s == 'number') ? s :+new Date() - ytcsi.data_.tick[l];},info: function(k, v, n) {ytcsi.gt(n).info[k] = v;}};(function() {var perf = window['performance'] || window['mozPerformance'] ||window['msPerformance'] || window['webkitPerformance'];ytcsi.tick('_start', perf ? perf['timing']['responseStart'] : null);})();if (document.webkitVisibilityState == 'prerender') {ytcsi.info('prerender', 1);document.addEventListener('webkitvisibilitychange', function() {ytcsi.tick('_start');}, false);}try {ytcsi.pt_ = (window.chrome && chrome.csi().pageT ||window.gtbExternal && gtbExternal.pageT() ||window.external && external.pageT);if (ytcsi.pt_) {ytcsi.info('pt', Math.floor(ytcsi.pt_));}} catch(e) {}

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη