Όταν η μουσική παίρνει φωτιά: Φλόγες που «χορεύουν» στο ρυθμό σε ένα πρωτότυπο πείραμα

Εκτός από τους ανθρώπους, μπορούν και τα στοιχεία της φύσης να χορέψουν. Χάρη σε ένα έξυπνο και εντυπωσιακό πείραμα Φυσικής, οι φλόγες ακολουθούν το ρυθμό της μουσικής με εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Ο σωλήνας του Ρούμπενς που δημιούργησε το 1905 ο Γερμανός Φυσικός Χάινριχ Ρούμπενς, είναι μια συσκευή που οπτικοποιεί τα στάσιμα ακουστικά κύματα, με φλόγες σε ένα σωλήνα.

Χρησιμοποιώντας τη συσκευή και μουσική, η επιστημονική ομάδα του Veritasium έκανε τις φλόγες να χορέψουν στο ρυθμό. Pyro Board: 2D Rubens' Tube! - YouTube

var ytcsi = {gt: function(n) {n = (n || '') + 'data_';return ytcsi[n] || (ytcsi[n] = {tick: {},span: {},info: {}});},tick: function(l, t, n) {ytcsi.gt(n).tick[l] = t || +new Date();},span: function(l, s, n) {ytcsi.gt(n).span[l] = (typeof s == 'number') ? s :+new Date() - ytcsi.data_.tick[l];},info: function(k, v, n) {ytcsi.gt(n).info[k] = v;}};ytcsi.perf = window.performance || window.mozPerformance ||window.msPerformance || window.webkitPerformance;ytcsi.tick('_start', ytcsi.perf ? ytcsi.perf.timing.responseStart : null);if (document.webkitVisibilityState == 'prerender') {ytcsi.info('prerender', 1);document.addEventListener('webkitvisibilitychange', function() {ytcsi.tick('_start');}, false);}

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη