Ποτέ μην επιστρέψεις στο σπίτι δίχως να έχεις ειδοποιήσει την σύζυγο!

Επειδή μερικές φορές τα πράγματα είναι διαφορετικά από ότι φαίνονται με την πρώτη ματιά , καλύτερα να περιμένεις πριν εκδικηθείς.

Δείτε το βίντεο και γελάστε. Never go home unexpectedly - YouTube

var ytcsi = {gt: function(n) {n = (n || '') + 'data_';return ytcsi[n] || (ytcsi[n] = {tick: {},span: {},info: {}});},tick: function(l, t, n) {ytcsi.gt(n).tick[l] = t || +new Date();},span: function(l, s, n) {ytcsi.gt(n).span[l] = (typeof s == 'number') ? s :+new Date() - ytcsi.data_.tick[l];},info: function(k, v, n) {ytcsi.gt(n).info[k] = v;}};(function() {var perf = window['performance'] || window['mozPerformance'] ||window['msPerformance'] || window['webkitPerformance'];ytcsi.tick('_start', perf ? perf['timing']['responseStart'] : null);})();if (document.webkitVisibilityState == 'prerender') {ytcsi.info('prerender', 1);document.addEventListener('webkitvisibilitychange', function() {ytcsi.tick('_start');}, false);}

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη