Όταν η ποσότητα μετράει…

Η ομορφιά της φύσης μας εντυπωσιάζει σε διάφορες μορφές της. Αυτή τη φορά η ποσότητα είναι που… μετράει καθώς βλέπουμε εντυπωσιακές φωτογραφίες ου δημοσίευσε η dailymail με κοπάδια ζώων, πρακτικά αμέτρητα στον αριθμό.

Ζώα διάφορων ειδών σε απιστευτες ποσότητες γεμίζουν το πλάνο του φωτογράφου και εντυπωσιάζουν.

Μια τεράστια αποικία βασιλικών πιγκουίνων join("");this.document.write(e),this.document.close()},e(u)})});provide("sandbox/minimal",function(e){using("sandbox/baseframe","util/env","util/promise","util/util",function(t,n,r,i){function s(e,t){if(!e)return;this._frame=e,this._win=e.contentWindow,this._doc=this._win.document,this._body=this._doc.body,this._head=this._body.parentNode.children[0],this.layout=t}i.aug(s.prototype,{createElement:function(e){return this._doc.createElement(e)},createDocumentFragment:function(){return this._doc.createDocumentFragment()},appendChild:function(e){return this.layout(i.bind(function(){return this._body.appendChild(e)},this))},setBaseTarget:function(e){var t=this._doc.createElement("base");return t.target=e,this.layout(i.bind(function(){return this._head.appendChild(t)},this))},setTitle:function(e){if(!e)return;this._frame.title=e},element:function(){return this._frame},document:function(){return this._doc}}),s.createSandbox=function(e,n,r,i){var o=new t(e,n,r,i);return o.ready().then(function(e){return new s(e.frame,e.layout)})},e(s)})});provide("dom/delegate",function(e){function r(e){var t=e.getAttribute("data-twitter-event-id");return t?t:(e.setAttribute("data-twitter-event-id",++n),n)}function i(e,t,n){var r=0,i=e&&e.length||0;for(r=0;r1&&String(n)!=="[object Object]"){if(n===null||n===undefined)i.expires=-1;return typeof i.expires=="number"&&(s=i.expires,o=new Date((new Date).getTime()+s*60*1e3),i.expires=o),n=String(n),document.cookie=[encodeURIComponent(e),"=",i.raw?n:encodeURIComponent(n),i.expires?"; expires="+i.expires.toUTCString():"",i.path?"; path="+i.path:"",i.domain?"; domain="+i.domain:"",i.secure?"; secure":""].join("")}return i=n||{},a=i.raw?function(e){return e}:decodeURIComponent,(u=(new RegExp("(?:^|; )"+encodeURIComponent(e)+"=([^;]*)")).exec(document.cookie))?a(u[1]):null})})});provide("tfw/util/tracking",function(e){using("dom/cookie","dom/delegate","sandbox/minimal","util/donottrack","util/promise","util/querystring","tfw/util/env","util/iframe","util/util","$xd/json2.js",function(t,n,r,i,s,o,u,a,f){function E(){return y?y:y=r.createSandbox({id:"rufous-sandbox"},{display:"none"}).then(f.bind(function(e){g=e,p=_(),d=D();while(v[0])k.apply(this,v.shift());return m?L():[p,d]},this))}function S(e,t,n,r){var i=!f.isObject(e),s=t?!f.isObject(t):!1,o,u;if(i||s)return;o=O(e),u=M(t,!!n,!!r),C(o,u,!0)}function x(e,t,n,r,i){var s=T(e.target||e.srcElement);s.action=i||"click",S(s,t,n,r)}function T(e,t){var n;return t=t||{},!e||e.nodeType!==1?t:((n=e.getAttribute("data-scribe"))&&f.forEach(n.split(" "),function(e){var n=f.trim(e).split(":"),r=n[0],i=n[1];r&&i&&!t[r]&&(t[r]=i)}),T(e.parentNode,t))}function N(e,t,n){var r=l+t;if(!e)return;return e[r]=n,e}function C(e,t,n){var r,i,s,u,a;if(!f.isObject(e)||!f.isObject(t))return;s=f.aug({},t,{event_namespace:e}),n?(u={l:B(s)},s.dnt&&(u.dnt=1),P(o.url(b,u))):(r=p.firstChild,r.value=+(+r.value||s.dnt||0),a=B(s),i=g.createElement("input"),i.type="hidden",i.name="l",i.value=a,p.appendChild(i))}function k(e,t,n,r){var i=!f.isObject(e),s=t?!f.isObject(t):!1,o,u;if(i||s)return;if(!g||!p){v.push([e,t,n,r]);return}o=O(e),u=M(t,!!n,!!r),C(o,u)}function L(){if(!p)return m=!0,y||s.reject();if(p.children.length)/g,function(e){var t;return e[0]==="#"+w.button_hashtag+""});case"mention":return _("Tweet to %{name}",{name:"@"+w.screen_name+""});default:return _("Tweet")}}function H(e,t){var n=e.id+"-desc",r=document.createElement("p");r.id=n,r.className="aria",r.innerHTML=t,g.body.appendChild(r),e.setAttribute("aria-describedby",n)}function B(e){var t="scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=no,location=yes",n=550,r=420,i=screen.height,s=screen.width,o=Math.round(s/2-n/2),u=0;return i>r&&(u=Math.round(i/2-r/2)),window.open(e,null,t+",width="+n+",height="+r+",left="+o+",top="+u)}function j(e){var t,n,r=parseInt(e,10),i=new RegExp("^\\"+_(",")),s={ja:1,ko:1};return isNaN(r)?"":r0&&(y.title=_("This page has been shared %{tweets} times. View these Tweets.",{tweets:e.count}),H(y,y.title)))},w.type=~t.indexOf(x,w.type)?w.type:"share",w.size=S[w.size]?w.size:"m",c(g.documentElement,S[w.size]||""),w.align=="right"&&c(g.body,"right");if(w.type=="mention"||w.screen_name)(M=o.screenName(w.screen_name))?w.screen_name=M:(delete w.screen_name,w.type=="mention"&&(w.type="share",w.count="none"));w.type=="hashtag"||w.button_hashtag?((O=o.hashTag(w.button_hashtag,!1))?(w.button_hashtag=O,w.hashtags=w.button_hashtag+","+(w.hashtags||"")):(delete w.button_hashtag,w.type="share"),w.count="none"):w.type=="share"?(w.url=w.url||g.referrer,C=w.counturl||w.url,k=C&&"http://twitter.com/search?q="+n.encodePart(C),w.size=="l"&&w.count=="vertical"&&(w.count="none"),T.push(E[w.count]||"hcount"),d()):w.count="none",T.push(D),c(g.body,T.join(" ")),g.body.setAttribute("data-scribe","section:"+w.type),h(),c(g.body,"ready"),N={text:w.text,screen_name:w.screen_name,hashtags:w.hashtags,url:w.url,via:w.via,related:w.related,share_with_retweet:w.share_with_retweet,placeid:w.placeid,original_referer:g.referrer,partner:w.partner,tw_p:"tweetbutton"},L=twttr.config.intentURL+"?"+n.encode(N),A=w.dnt&&w.dnt.toLowerCase()==="true",i.addPixel({page:"button",section:w.type,action:"impression"},{language:w.lang,client_version:[v,w.size,w.count!="none"?"withcount":"nocount"].join(":")+":",widget_origin:g.referrer},!1,A),y.href=k,b.href=L,b.onclick=function(e){return e=e||window.event,i.scribeInteraction(e,{},!1,A),s.withHub({nohub:function(){B(L,w.id)},timeout:function(){B(L,w.id)},success:function(e){e.openIntent(L,w.id),e.trigger("click",{region:"tweet"},w.id)}}),a(e)},w.searchlink!="disabled"?(c(y.parentNode,"enabled"),y.onclick=function(e){e=e||window.event,i.scribeInteraction(e,{},!1,A),s.withHub(function(e){e.trigger("click",{region:"tweetcount"},w.id)});if(e.altKey||e.shiftKey||e.metaKey)return;return window.open(k),a(e)}):y.onclick=function(e){a(e)}})});; Facebookbody.plugin{background:transparent;overflow:hidden;-moz-text-size-adjust:none}body{background:#fff;color:#333;line-height:1.28;margin:0;padding:0;text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed}body,button,input,label,select,td,textarea{font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif;font-size:11px}h1,h2,h3,h4,h5,h6{font-size:13px;color:#333;margin:0;padding:0}h1{font-size:14px}h4,h5,h6{font-size:11px}p{margin:1em 0}a{color:#3b5998;cursor:pointer;-moz-outline-style:none;text-decoration:none}button{margin:0}a:hover{text-decoration:underline}img{border:0}td,td.label{text-align:left}dd{color:#000}dt{color:#777}ul{list-style-type:none;margin:0;padding:0}abbr{border-bottom:none}hr{background:#d9d9d9;border-width:0;color:#d9d9d9;height:1px}.clearfix:after{clear:both;content:".";display:block;font-size:0;height:0;line-height:0;visibility:hidden}.clearfix{zoom:1}.datawrap{word-wrap:break-word}.word_break{display:inline-block}.ellipsis{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.aero{opacity:.5}.column{float:left}.center{margin-left:auto;margin-right:auto}#facebook .hidden_elem{display:none !important}#facebook .invisible_elem{visibility:hidden}#facebook .accessible_elem{clip:rect(1px 1px 1px 1px);clip:rect(1px, 1px, 1px, 1px);height:1px;overflow:hidden;position:absolute;width:1px}.direction_ltr{direction:ltr}.direction_rtl{direction:rtl}.text_align_ltr{text-align:left}.text_align_rtl{text-align:right}.pluginFontArial,.pluginFontArial button,.pluginFontArial input,.pluginFontArial label,.pluginFontArial select,.pluginFontArial td,.pluginFontArial textarea{font-family:"arial", sans-serif}.pluginFontLucida,.pluginFontLucida button,.pluginFontLucida input,.pluginFontLucida label,.pluginFontLucida select,.pluginFontLucida td,.pluginFontLucida textarea{font-family:"lucida grande", sans-serif}.pluginFontSegoe,.pluginFontSegoe button,.pluginFontSegoe input,.pluginFontSegoe label,.pluginFontSegoe select,.pluginFontSegoe td,.pluginFontSegoe textarea{font-family:"segoe ui", sans-serif}.pluginFontTahoma,.pluginFontTahoma button,.pluginFontTahoma input,.pluginFontTahoma label,.pluginFontTahoma select,.pluginFontTahoma td,.pluginFontTahoma textarea{font-family:"tahoma", sans-serif}.pluginFontTrebuchet,.pluginFontTrebuchet button,.pluginFontTrebuchet input,.pluginFontTrebuchet label,.pluginFontTrebuchet select,.pluginFontTrebuchet td,.pluginFontTrebuchet textarea{font-family:"trebuchet ms", sans-serif}.pluginFontVerdana,.pluginFontVerdana button,.pluginFontVerdana input,.pluginFontVerdana label,.pluginFontVerdana select,.pluginFontVerdana td,.pluginFontVerdana textarea{font-family:"verdana", sans-serif}.pluginFontHelvetica,.pluginFontHelvetica button,.pluginFontHelvetica input,.pluginFontHelvetica label,.pluginFontHelvetica select,.pluginFontHelvetica td,.pluginFontHelvetica textarea{font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif}._51mz{border:0;border-collapse:collapse;border-spacing:0}._5f0n{table-layout:fixed;width:100%}.uiGrid .vTop{vertical-align:top}.uiGrid .vMid{vertical-align:middle}.uiGrid .vBot{vertical-align:bottom}.uiGrid .hLeft{text-align:left}.uiGrid .hCent{text-align:center}.uiGrid .hRght{text-align:right}._51mx:first-child>._51m-{padding-top:0}._51mx:last-child>._51m-{padding-bottom:0}._51mz ._51mw{padding-right:0}._51mz ._51m-:first-child{padding-left:0}._5f0n ._51mx{word-break:break-word}.pluginErrorLink{color:#f03d25}.fss{font-size:9px}.fsm{font-size:11px}.fsl{font-size:13px}.fsxl{font-size:16px}.fsxxl{font-size:18px}.fwn{font-weight:normal}.fwb{font-weight:bold}.fcb{color:#333}.fcg{color:gray}.fcw{color:#fff}form{margin:0;padding:0}label{cursor:pointer;color:#666;font-weight:bold;vertical-align:middle}label input{font-weight:normal}textarea,.inputtext,.inputpassword{border:1px solid #bdc7d8;margin:0;padding:3px}textarea{max-width:100%}select{border:1px solid #bdc7d8;padding:2px}.inputtext,.inputpassword{padding-bottom:4px}.inputtext:invalid,.inputpassword:invalid{box-shadow:none}.gecko.mac .inputtext,.gecko.mac .inputpassword{padding-bottom:3px}.inputradio{padding:0;margin:0 5px 0 0;vertical-align:middle}.inputcheckbox{border:0;vertical-align:middle}.inputbutton,.inputsubmit{border-style:solid;border-width:1px;border-color:#d9dfea #0e1f5b #0e1f5b #d9dfea;background-color:#3b5998;color:#fff;padding:2px 15px 3px 15px;text-align:center}.inputsubmit_disabled{background-color:#999;border-bottom:1px solid #000;border-right:1px solid #666;color:#fff}.inputaux{background:#f0f0f0;border-color:#e7e7e7 #666 #666 #e7e7e7;color:#000}.inputaux_disabled{color:#999}.inputsearch{background:#fff url(https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yL/r/unHwF9CkMyM.png) no-repeat left 4px;padding-left:17px}.pluginButtonSpacer{padding-left:4px}.pluginButton{background:#4c69ba;background:-moz-linear-gradient(#4c69ba, #3b55a0);border:none;border-radius:2px;color:#fff;cursor:pointer;font-weight:bold;height:20px;line-height:20px;padding:0;text-shadow:0 -1px 0 #354c8c;white-space:nowrap}.pluginButtonInline{display:inline-block}.pluginButtonX{cursor:default}.pluginButton button{background:transparent;border:0;color:inherit;cursor:pointer;font:inherit;font-weight:bold;margin:-1px;outline:none;padding:0;text-shadow:0 -1px 0 #354c8c}.pluginButton button::-moz-focus-inner{border:0;padding:0}.gecko .pluginButton button:focus{outline:1px dotted}.pluginButtonIcon{height:14px;left:0;margin:0 4px 0 4px;position:relative;top:3px;vertical-align:top;width:14px}.pluginButtonImage{display:inline-block}.pluginButtonIconPlaceholder{display:block;height:14px;width:7px}.pluginButton .pluginButtonLabel{padding:0 5px 0 0;position:relative;vertical-align:top}.android .pluginButton .pluginButtonLabel{top:1px}.pluginButton:hover{background:#5b7bd5;background:-moz-linear-gradient(#5b7bd5, #4864b1);border-color:#5874c3 #4961a8 #41599f;box-shadow:inset 0 0 1px #607fd6}.pluginButtonPressed,.pluginButtonPressed:hover{background:#31498c;background:-moz-linear-gradient(#415ca9, #4c69ba);border-color:#374f92 #ddd #374f92;box-shadow:inset 0 0 1px #3e58a3;opacity:.7}.pluginButtonErrorLink{color:#a00;font-weight:bold}.pluginButtonX .pluginButtonXOff,.pluginButtonX button:hover .pluginButtonXOn,.pluginButtonX button:focus .pluginButtonXOn{display:inline-block}.pluginButtonX .pluginButtonXOn,.pluginButtonX button:hover .pluginButtonXOff,.pluginButtonX button:focus .pluginButtonXOff{display:none}.pluginButton .pluginButtonThrobber,form.async_saving .pluginButtonIconWithThrobber{display:none}form.async_saving .pluginButtonThrobber{display:inline-block;margin-top:2px;margin-bottom:1px;max-width:14px}.sp_plugin-button{background-image:url(https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/y1/r/LVx-xkvaJ0b.png);background-size:auto;background-repeat:no-repeat;display:inline-block;height:14px;width:14px}.sx_plugin-button_fav{background-position:-15px -42px}.sx_plugin-button_favgrey{background-position:0 -57px}.sx_plugin-button_favblue{background-position:0 -42px}.sx_plugin-button_chblue{background-position:0 -27px}.sx_plugin-button_xblue{background-position:-15px -27px}.sx_plugin-button_thumb{width:13px;height:13px;background-position:-15px -57px}.sx_plugin-button_bigthumb{width:29px;height:26px;background-position:0 0}i.img{ -ms-high-contrast-adjust:none;_overflow:hidden}i.img u{left:-999999px;position:absolute}.pluginCountButton{background:white;border:1px solid #9197a3;border-radius:2px;color:#6a7180;display:inline-block;font-size:11px;height:auto;line-height:18px;margin-left:6px;min-width:15px;padding:0 3px;text-align:center;white-space:nowrap}.pluginCountButtonNub{height:0;left:2px;position:relative;top:-15px;width:5px;z-index:2}.pluginCountButtonNub s,.pluginCountButtonNub i{border-color:transparent #9197a3;border-style:solid;border-width:4px 5px 4px 0;display:block;position:relative;top:1px}.pluginCountButtonNub i{border-right-color:#fff;left:2px;top:-7px}.pluginCountTextConnected,.pluginCountConnected .pluginCountTextDisconnected{display:none}.pluginCountConnected .pluginCountTextConnected{display:inline}._5f0v{outline:none}._3oxt{outline:1px dotted #3b5998;outline-color:invert}._3sod{background-color:#e1e6ee;border:1px solid #99a8c7;border-radius:3px;font-size:11px;margin-top:3px;opacity:0;position:relative;top:-30px;-moz-transition:top .2s ease-in-out, opacity .3s ease-in-out}._5p3y ._3sod{font-size:12px}._5vb_ ._3sod,._6nw ._3sod{background-color:#fff;border:1px solid #ccc;border-radius:4px;box-shadow:0 0 4px rgba(0, 0, 0, .2);font-size:12px;margin-top:4px;-moz-transition:top .2s ease-in-out, opacity .3s ease-in-out, -moz-box-shadow .2s ease-in-out}._3soe{opacity:1;top:0}._3sof{display:none}._3sod:hover{background-color:#cad1de}._5vb_ ._3sod:hover,._6nw ._3sod:hover{background-color:#fff;border:1px solid #bbb;box-shadow:0 0 6px rgba(0, 0, 0, .4)}._3sod ._3sok{display:block;height:28px;margin-right:8px;width:28px}._3sod ._3soi,._3sod ._3soi:hover{color:#333;text-decoration:none}._3sod ._3soj{padding:10px}._3sod ._3sol{word-wrap:break-word}._3sod ._3soc{float:right;margin:8px 8px 7px 7px}._3sod ._1x8t{height:16px;width:16px}._3sod ._3som{color:#777;margin-top:5px}.uiLayer{outline:none}._4-nd{float:right}._42ft{cursor:pointer;display:inline-block;text-decoration:none;white-space:nowrap}._42ft::-moz-focus-inner{border:0;padding:0}.gecko ._42ft:focus{outline:1px dotted #3b5998;outline-color:invert}._42ft:hover{text-decoration:none}._42ft+._42ft{margin-left:4px}._42fr,._42fs{cursor:default}.textMetrics{border:none;height:1px;overflow:hidden;padding:0;position:absolute;top:-9999999px}.textMetricsInline{white-space:pre}._32qa button{opacity:.4}._59ov{height:900px}._2mm3 ._5a8u .uiBoxGray{background:#fff;margin:0;padding:12px}._3jfj{background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAAqCAMAAABFoMFOAAAAWlBMVEVOaaJDYJxCX5xBXptIZJ9MZ6E/XJpFYZ1KZqA9W5lGYp5HY55MaKFJZZ9LZqBEYZ1NaaJNaKJNaKFAXZtAXZpLZ6E+XJo+W5lJZaA9Wpk8Wpk8Wpg8WZg7WZj2xcGWAAAANElEQVR42lWGSQoAIBDDHCjo0f8/UxBxQDQuFwlpqgBZBq6+P+unVY1GnDgwqbD2zGz5e1lBdwvGGPE6OgAAAABJRU5ErkJggg==);background-repeat:repeat-x;background-size:auto;background-position:0 0;background-color:#4c66a4;border:0;box-shadow:none;height:42px;padding:0 10px 0 4px;position:relative}._3jfj:after{background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAAECAYAAABP2FU6AAAAFElEQVQIHWOQM8q8zcDKKSzHAAcAHWQB1AViXrsAAAAASUVORK5CYII=);background-repeat:repeat-x;background-size:auto;background-position:0 0;bottom:-4px;content:'';height:4px;left:0;position:absolute;right:0}._3jfk{margin:10px 10px 6px 7px}._3jfl{font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;text-shadow:0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, .5)}._3jfl a{color:#fff}._3jfm{cursor:pointer;height:26px;margin-right:18px;margin-top:8px}._4ph9 ._3jfm{margin-right:0;margin-top:10px}._3jfn{border:1px solid transparent;border-radius:2px 2px 0 0;height:26px;margin:8px 0 6px 6px;width:24px}._3jfn a{line-height:21px;margin-left:6px}._3jfn._3jfo{height:40px}._3jfn._3jfo a{line-height:43px}.openToggler ._3jfp{background-color:#fff;border-bottom:0;border-color:rgba(100, 100, 100, .4)}._3jfq{border-radius:2px;cursor:default}window.ServerJSQueue=(function(){var a=[],b,c;return {add:function(d){if(!b){a.push(d);}else typeof d==='function'?d():b.handle(d);},run:function(){if(!window.require)return;var d;c=window.require('ServerJSDefine');for(d=0;dServerJSQueue.add({"require":[["markJSEnabled"],["lowerDomain"]]});

Via

Thermo-portal.gr
banner ads             -->
Νεότερη Παλαιότερη