Ω γλυκύ μου έαρ...

Ούς έθρεψε το μάννα, εκίνησαν την πτέρναν, κατά του ευεργέτου ω φως των οφθαλμών μου, γλυκύτατόν μου τέκνον, πώς τάφω νυν καλύπτη…

Via

..
             -->
Νεότερη Παλαιότερη