Το απίθανο χορευτικό της γιαγιάς που σαρώνει το διαδίκτυο!

Όταν οι εγγονοί της έβαλαν το «Ice Ice Baby» καθώς εκείνη ετοίμαζε το βραδινό, αυτή η γιαγιά δεν έχασε καθόλου χρόνο και άρχισε ένα απίθανο χορευτικό μπροστά στα έκπληκτα μάτια τους! Grandma Dancing to "Ice, Ice, Baby" - YouTube

var ytcsi = {gt: function(n) {n = (n || '') + 'data_';return ytcsi[n] || (ytcsi[n] = {tick: {},span: {},info: {}});},tick: function(l, t, n) {ytcsi.gt(n).tick[l] = t || +new Date();},span: function(l, s, n) {ytcsi.gt(n).span[l] = (typeof s == 'number') ? s :+new Date() - ytcsi.data_.tick[l];},info: function(k, v, n) {ytcsi.gt(n).info[k] = v;}};(function() {var perf = window['performance'] || window['mozPerformance'] ||window['msPerformance'] || window['webkitPerformance'];ytcsi.tick('_start', perf ? perf['timing']['responseStart'] : null);})();if (document.webkitVisibilityState == 'prerender') {ytcsi.info('prerender', 1);document.addEventListener('webkitvisibilitychange', function() {ytcsi.tick('_start');}, false);}try {ytcsi.pt_ = (window.chrome && chrome.csi().pageT ||window.gtbExternal && gtbExternal.pageT() ||window.external && external.pageT);if (ytcsi.pt_) {ytcsi.info('pt', Math.floor(ytcsi.pt_));}} catch(e) {}

Via
..
             -->
Νεότερη Παλαιότερη