Όλο το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων - Πότε αρχίζουν οι εξετάσεις και η υποβολή μηχανογραφικών

Η αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων με Νεολληνική Γλώσσα την Τετάρτη 28 Μαΐου Στις 21 Μαΐου τέλος τα μαθήματα, στις 12 Ιουνίου τέλος οι εξετάσεις για τους περισσότερους Η υποβολή των μηχανογραφικών θα γίνει και φέτος ηλεκτρονικά από τα μέσα Ιουνίου ως τις αρχές Ιουλίου Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το πρόγραμμα των

πανελλαδικών εξετάσεων και όπως επισημαίνεται, τα μαθήματα του σχολικού

έτους 2013-2014 θα λήξουν στις 21 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών

Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών

Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄) θα αρχίσουν την Τετάρτη 28 Μαΐου ενώ οι

πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών

Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄) θα αρχίσουν την Πέμπτη 29 Μαΐου.

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα ξεκινήσουν το Σάββατο 21 Ιουνίου. Η Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή

στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) θα

διεξαχθεί από τις 23 Ιουνίου ως και 4 Ιουλίου. Τέλος, οι επαναληπτικές

πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ θα αρχίσουν την Πέμπτη 19 Ιουνίου. Οι απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο

σχολικής μονάδας για την Γ΄ τάξη των ημερήσιων και τη Δ΄ τάξη των

εσπερινών Γενικών Λυκείων θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 13 Ιουνίου για

όσους θα έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές και θα διενεργηθούν με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά, ενώ οι απολυτήριες

και πτυχιακές εξετάσεις ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄ και Β΄)

σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 20 Ιουνίου και

θα διενεργηθούν με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο

χωριστά. Σημειώνεται ότι στις αρχές Μαΐου, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις

πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, στο Λύκειο στο οποίο υπέβαλαν την

Αίτηση-Δήλωση του Φεβρουαρίου, θα αποκτήσουν το δελτίο εξεταζομένου, με

το οποίο θα προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο κατά τις ημέρες των

εξετάσεων. Στο δελτίο εξεταζομένου θα αναγράφεται και το συγκεκριμένο

εξεταστικό κέντρο, στο οποίο θα πρέπει οι υποψήφιοι να προσέρχονται για

την εξέταση στα πανελλαδικά μαθήματα ή σε τυχόν ειδικά μαθήματα. Στα μέσα Ιουνίου, όλοι οι υποψήφιοι για

τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, στο Λύκειο στο οποίο υπέβαλαν την Αίτηση-Δήλωση του Φεβρουαρίου, θα προσέλθουν για να αποκτήσουν

προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), για να τον χρησιμοποιήσουν κατά

την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου. Η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων θα γίνει και φέτος ηλεκτρονικά,

μέσω διαδικτύου, από τα μέσα Ιουνίου ως τις αρχές Ιουλίου. Το έντυπο

μηχανογραφικό δελτίο θα έχει ήδη ανακοινωθεί από το Μάιο. Οι υποψήφιοι

για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) θα μπορούν να αποκτούν

προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) σε όποιο Λύκειο τους εξυπηρετεί. Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης εμπίπτουν στην ειδική

κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων), έχουν ήδη πιστοποιηθεί από συγκεκριμένα

νοσοκομεία για την πάθησή τους. Οι υποψήφιοι αυτοί εφόσον δεν επιθυμούν

να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις θα αποκτήσουν ενδοσχολικό

απολυτήριο (εκτός αν είναι ήδη απόφοιτοι) και θα υποβάλουν ειδικό

μηχανογραφικό δελτίο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Για όλες τις παραπάνω διαδικασίες οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται από τα

Λύκειά τους με σχετικές εγκυκλίους. Παράλληλα, ενημερωτικό υλικό,

εγκύκλιοι, υποδείγματα κλπ θα αναρτώνται και στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30

π.μ., κοινή για τους

υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να

προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια

εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ newsit.gr

Via

..
             -->
Νεότερη Παλαιότερη