Διαφυλάξτε το αίσθημα ασφάλειας του παιδιού

για να είναι ήρεμο και απερίσπαστο

Το παιδί πρέπει να αισθάνεται ασφαλές, σίγουρο ανάμεσα στο περιβάλλον του, να είναι βέβαιο ότι το αγαπούν και θα το προστατεύσουν, οπότε μπορεί να είναι ήρεμο και απερίσπαστο.

Μόνο έτσι θα μπορέσει να εξελιχθεί φυσιολογικά ο ψυχικός του κόσμος και το παιδί να ωριμάσει προσαρμοσμένο σιγά-σιγά, όσο μεγαλώνει, στις νέες απαιτήσεις της ζωής και δημιουργώντας μιαν ανεξάρτητη και αυτοδύναμη προσωπικότητα. Το αίσθημα ασφάλειας αυτό επιτυγχάνεται εφόσον υπάρχει: Α) Στοργή, η οποία αποτελεί εγγύηση προστασίας για το παιδί, το οποίο αισθάνεται εξαιτίας των περιορισμένων του ικανοτήτων αδύναμο να ανταπεξέλθει στους κινδύνους που το περιτριγυρίζουν. Η στοργή αυτή πρέπει να δίδεται στο παιδί με μέτρο, διότι εάν δεν είναι αρκετή, ή εάν είναι υπερβολική οδηγεί σε νέα προβλήματα. Β) Η αποδοχή του παιδιού από το περιβάλλον του, η αναγνώριση δηλαδή από μέρους των άλλων των ικανοτήτων που έχει ένα παιδί και η αίσθηση που αποκτά αυτό όταν ανεξάρτητα από τα μειονεκτήματα και τις αδυναμίες του γίνεται δεκτό στον κύκλο του, σαν μέρος του συνόλου. Πρέπει το παιδί να νιώθει ότι ανήκει κάπου. Έτσι αυξάνεται η αυτοπεποίθηση

και η αυτοεκτίμησή του. Γ) Η συνέπεια με την οποία ενεργούν οι άλλοι και η σταθερότητα του περιβάλλοντος. Κάθε αντιφατική ενέργεια, κάθε αδικία δημιουργούν αμφιβολίες στο παιδί και ελαττώνουν την εμπιστοσύνη του προς τους άλλους. Η αστάθεια στο περιβάλλον, κάθε απροσδόκητη και απότομη αλλαγή αναστατώνουν την ψυχική ισορροπία του παιδιού και δυσχεραίνουν

την ομαλή ανάπτυξη του χαρακτήρα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι εφόσον δεν εκπληρώνονται οι όροι που προαναφέρθηκαν πιο πάνω, της μετρημένης δηλαδή στοργής, της ορθής αποδοχής του παιδιού και της σταθερότητας του περιβάλλοντος, το παιδί χάνει το αίσθημα της ασφάλειας, πιστεύει ότι κινδυνεύει και καταλαμβάνεται από μιαν αόριστη, εσωτερική ταραχή, το άγχος.

smarthealth

Via

..
             -->
Νεότερη Παλαιότερη