Φωτογραφίες της περιοχής Θέρμου (Λίμνη Τριχωνίδα - Κοσμας ο Αιτωλός- Αρχαιολογικός χώρος...)


Ιστορικό κέντρο Θέρμου

Πετρόκτιστο κτίριο Γενικού
Λυκείου Θέρμου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

Λυόμενες αίθουσες Γενικού Λυκείου Θέρμου

Λυόμενες αίθουσες Γενικού Λυκείου Θέρμου

 (

Αρχαιολογικός χώρος Θέρμου

Αρχαιολογικός χώρος

Αρχαιολογικός χώρος Θέρμου

Κοσμας ο ΑιτωλόςΚοσμας ο Αιτωλός

Θεμέλια του πατρικού σπιτιού του Κοσμά Αιτωλού

Λίμνη Τριχωνίδα (περιοχή Μυρτιά)


Λίμνη Τριχωνίδα (περιοχή Μυρτιά)

http://tothermo.blogspot.com/

Νεότερη Παλαιότερη